AS-300B-MKII-SE

立体声合并式放大器输出功率 2 x 9W (Triode-Class A ...

AS-3.8i(KT88)

立体声合并式放大器 输出功率2 x 16W (Triode-Class A...

AS-2i

立体声合并式放大器输出功率12W x 2 Class AB1 PP (Ultralinea...

AS-2.8i

立体声合并式放大器输出功率12W×2 (ULTRALINEAR-CLASS AB PUSH...